Budynek GOKiS

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Trzcielu jest instytucją kultury powołaną przez uchwałę Rady Miejskiej w Trzcielu Nr XXX I/229/06 z dnia 9 lutego 2006r., realizujący zadania własne gminy w zakresie zaspokajania potrzeb kulturalnych, oświatowych oraz kultury fizycznej.

Do podstawowych zadań GOKiS należy:

 • organizacja i prowadzenie działalności kulturalnej i sportowej
 • organizacja czynnego i biernego uczestnictwa w życiu kulturalnym i sportowym mieszkańców MiG Trzciel
 • organizacja impresariatu artystycznego
 • organizacja imprez rozrywkowych, sportowych i turystycznych
 • prowadzenie ognisk artystycznych i sportowych
 • współdziałanie w zakresie upowszechniania kultury i sportu z organizacjami społecznymi, stowarzyszeniami i instytucjami działającymi na terenie MiG Trzciel oraz udzielenia im pomocy
 • współpraca i wymiana kulturalno-sportowa z partnerami zagranicznymi
 • promowanie Gminy Trzciel

Sekcje

GOKiS Trzciel składa się z szeregu sekcji będących miejscem rozwoju lokalnych dzieci i młodzieży. Wierzymy, iż nasza praca przyczynia się do wychowywania pełnowartościowych ludzi przez zaszczepianie w nich pasji oraz dążenia do ciągłego samorozwoju.W związku z powyższym, z czystym sumieniem możemy powiedzieć, iż największym kapitałem naszej instytucji są ludzie ją tworzący.

Sekcje:

 • Zespołach Tanecznych
 • Zespołach Śpiewaczych
 • Studio Piosenki
 • Zajęcia (Warsztatach) Plastycznych
 • Nauka języków obcych dla dzieci
 • Aerobik
 • Lekkoatletyka przy GOKiS Trzciel

Sekcje - czytaj więcej

Ludzie tworzący GOKiS

Pracownicy etatowi

Nieetatowi pracownicy GOKiS

 • Studio Piosenki Przemysław Podębski
 • Nauczyciel j. angielskiego Małgorzata Soporowska

Trzciel

Gmina Trzciel położona jest we wschodniej części województwa lubuskiego, w powiecie międzyrzeckim, przy granicy z województwem wielkopolskim. Powierzchnia gminy wynosi 177 km². Gminę zamieszkuje około 6600 osób, z czego około 2500 mieszka w Trzcielu. W skład gminy wchodzi 12 sołectw. Trzciel znany jest z uprawy wikliny, szparagów i stolarstwa. Rozwija się handel i usługi, szczególnie agroturystyka. Życie kulturalne skupia się przy Ośrodku Kultury, Bibliotece Publicznej i miejscowych szkołach. Do tradycyjnych, corocznych imprez należą między innymi Festiwal Zespołów Śpiewaczych „Szparagowe Żniwa”, Dni Trzciela, Gminny Festiwal Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej, Pożegnanie Lata, Dożynki Gminne i Święto Tańca. Gmina Trzciel współpracuje z niemieckimi partnerami zagranicznymi. Od 1993 roku z Asendorfem, a od 2000 roku z Falkenbergiem. Wspólne działania opierają się na wymianie młodzieży, współpracy i wymianie doświadczeń straży pożarnych, konferencjach i działalności kulturalnej.

Współpraca

GOKiS Trzciel jest otwarty na różne formy współpracy. Osoby, firmy oraz instytucje posiadające pomysł służący wspólnemu rozwojowi oraz proszone są o kontakt. Jesteśmy przekonani o możliwości osiągnięcia bardzo dobrych rezultatów przez wspólną pracę oraz połączenie wiedzy, zasobów i umiejętności.

Kontakt